Bolnički liftovi

Svi znamo šta u objektima sa znakom “H” znači brzina, efikasnost, pouzdanost… Da to na ovakvim mestima, češće nego što bi smo mi želeli, znači pitanje života i smrti…zato sa specijalnom pažnjom pristupamo selekciji najkvalitetnijih i najpouzdanijih komponenti ovih liftova kako bi smo, bar malo pomogli korisnicima ovih liftova bilo da su to članovi medicinskog osoblja ili pacijenti.