Usluge projektovanja, konsaltinga i stručnog nadzora

Detaljan, kavalitetan i pravovremeni plan je kamen temeljac svakog uspešnog posla, te Vam u tom cilju možemo ponuditi sledeće usluge:

1. Usluga izrade Glavnog projekta sa tehničkom kontrolom projekta
U delu projektovanja postrojenja za vertikalni i kosi transport u mogućnosti smo da Vam ponudimo uslugu izrade glavnih projekata svih vrsta liftova, platformi, pokretnih stepenica, pokretnih traka i parking sistema.
Naši projekti su izrađeni i overeni od strane licenciranih mašinskih i elektro inženjera sa dugogodišnjim iskustvom u ovoj grani mašinstva, a tehničke kontrole istih su poverene preduzećima čiji je stručni tim takođe sastavljen od iskusnih, za ove poslove licenciranih stručnjaka. Oprema koju projektujemo je najstandardnijih mogućih karakteristika i kasnije, u samom izvođenju, ne uslovljava investitora, naručioca opreme ili izvođača radova da koristi opremu određenih proizvođača, već pruža mogućnost izbora kako proizvođača opreme tako i izvođača radova.
Glavni projekti se isporučuju u 5 (pet) primeraka dok se za 3 (tri) od 5 (pet) primeraka isporučuje i tehnička kontrola projekata.

2. Usluga izrade Idejnog projekta
Ukoliko Vam je pak, za početak, potreban samo idejni projekat, da li radi budžetiranja investicije da li radi iznalaženja najboljih tehničkih rešenja na objektu, u mogućnosti smo da Vam ponudimo i ovu vrstu projekata. Pristup izradi idejnih projekata je isti kao i kod glavnih projekata sa dve bitne razlike koju predstavlja činjenica da se uz idejne projekte ne isporučuju tehničke kontrole i da se idejni projekat isporučuje u 3 (tri) primerka.

3. Usluga izrade Tehničke kontrole projekata
Ukoliko odlučite da izradu glavnog projekta poverite nekom drugom preduzeću nama možete poveriti tehničku kontrolu istih kako bi ste bili sigurni da su projekti urađeni po svim važečim propisima i standardima, kao i da projektovana postrojenja ispunjavaju sve tehničke zahteve objekta, a uz maksimalnu ekonomsku isplativost.

4. Usluga izrade Projekta izvedenog stanja
Ako ste sve brige oko Vašeg postrojenja za vertikalni i kosi transport uspešno prebrodili, a preostaje Vam još samo da se stanje na objektu ozvaniči, imajte na umu da za Vas možemo uraditi projekat izvedenog stanja kao konačnu sliku sa Vašeg objekta i kao konačnu kontrolu ispunjenosti rigoroznih tehničkih zahteva u liftovskoj industriji.

5. Usluga sprovođenja Stručnog nadzora
Ukoliko je isporuka i montaža opreme za vertikalni i kosi transport poverena nekom drugom preduzeću, a Vama trebaju “oči” i “uši” na objektu, tokom izvođenja ovog posla, nudimo Vam uslugu stručnog nadzora naših licenciranih inženjera kao garanciju za dobro izvršenje pomenutog posla.

U svakom trenutku naš stručni tim je spreman da odgovori na sva Vaša pitanja, očekujemo Vaš poziv!