Usluge i Servis

https://tekoliftovi.rs/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/ecommerce_cart_content.svg

Usluga isporuke opreme za vertikalni i kosi transport, kao i usluga montaže

https://tekoliftovi.rs/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_settings.svg

Usluga redovnog mesečnog održavanja i servisiranja

https://tekoliftovi.rs/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/basic_gear.svg

Usluga remontovanja i modernizacije postojećih postrojenja

https://tekoliftovi.rs/wp-content/themes/salient/css/fonts/svg/software_transform_bezier.svg

Usluge projektovanja, konsaltinga i stručnog nadzora

Usluga redovnog mesečnog održavanja i servisiranja