Teretne platforme

Teretni i maloteretni liftovi i platforme svoju upotrebnu vrednost pronalaze u poslovno-tržnim centrima, mega marketima, proizvodnim pogonima, magacinskim prostorima, hotelima, restoranima, laboratorijama…

Teret koji ova postrojenja prevoze, bilo da je u pratnji rukovaoca (teretni liftovi) ili bez njegove pratnje (teretne platforme i maloteretni liftovi), može biti različitih gabarita, težina i ostalih specifičnih karakteristika o čemu treba voditi računa pri izboru samog lifta ili platforme. Iz ponude našeg preduzeća, za manipulisanje ovim teretom, izdvajamo:

Teretne liftove i platforme

U cilju zadovoljenja što većeg broja mogućih potreba, naš glavni akcenat, u segmentu teretnih liftova sa pratiocem i teretnih platformi bez pratioca, je na izdržljivosti, snazi, durabilnosti, funkcionalnosti i ekonomičnosti, bez čega se danas ni ne može zamisliti uspešan biznis.

 Maloteretne liftove

Maloteretni liftovi iz naše ponude, svojom čvrstinom, fleksibilnim performansama, asortimanom prateće opreme i dodatnih opcija, širokim rasponom nosivosti, pouzdanošću… uspešno rešavaju Vaše “velike” probleme “malih” tereta. Bilo da su sa hidrauličnim ili električnim pogonom, naši maloteretni liftovi, postaju Vaš nezamenljiv saradnik u obavljanju poslovnih aktivnosti ili ljubimac u završavanju kućnih poslova.

Sa ili bez mašinskog prostora, različite završne obrade, bez problema, sve prema Vašim mogućnostima i zahtevima.